MODEVAKSCHOOL DE WERF


Rooster en inschrijving


Het komend cursusjaar start op vrijdag 7 augustus 2020.

Het cursusjaar is verdeeld in 4 blokken van 9 lessen van 2 uur en 15 minuten. De eerste periode loopt van 7 augustus tot begin oktober 2020, de tweede periode van begin oktober tot eind december 2020, de derde periode van eind december 2020 tot begin maart 2021 en de vierde periode van begin maart tot en met uiterlijk 11 juni 2021. Ter herinnering: de opzegtermijn is uiterlijk een maand voor aanvang van het eerstvolgende blok.

Inschrijving kan plaatsvinden voor tenminste 1 blok van 9 lessen. De eerste inschrijving van een cursist kan echter op elk moment plaatsvinden voor het resterende deel van het blok.

Cursustijden
Dinsdagavond       19.30-21.45 uur
Woensdagavond   19.30-21.45 uur
Vrijdagochtend     09.30-11.45 uur
Vrijdagmiddag        13.30-15.45 uur
Elk dagdeel kan elke cursus gevolgd worden, bij voldoende belangstelling. Elke cursist werkt op eigen niveau, op een vast dagdeel naar keuze, mits plaats beschikbaar is.
Rooster voor Kneepjescursus en Stoffenkennis: op aanvraag.